Baviti se biznisom bez oglašavanja je kao da namigujete djevojci u mraku. Vi znate šta radite, ali drugi ne!

Baviti se biznisom bez oglašavanja je kao da namigujete djevojci u mraku. Vi znate šta radite, ali drugi ne!

Zašto marketing?

Marketing je naša svakodnevnica. O njemu se ne može razmišljati kao o nečemu što treba nestati ili će nestati. Marketing je dio nas i u nama će živjeti i dalje. Nastao je kao posljedica masovne proizvodnje, sastavni je dio potrošačkog društva i kreira potrošnju kroz oblikovanje potrošačkog ponašanja ljudi.

Marketing ima funkciju da kreira našu potrebu, zatim nam kreira proizvod da zadovoljimo istu, a onda nas usmjeri da taj proizvod ili uslugu kupimo. Marketing je, prije svega, način razmišljanja i oblik komuniciranja, pa tek onda proizvodnja i prodaja proizvoda koji zadovoljavaju kupce. Zato se govori o “marketing komunikaciji“ i odnosima sa javnošću-nastojanju i trudu da se shvate potrošači i davaoci usluga. Komunikacija među njima treba da bude stalna.

Kako znaju koji su to ljudi kojima se treba obraćati i od kojih se očekuje kupovina, kako ih pronaći i kojom porukom im se obratititi?

Odgovori na postavljena pitanja se dobijaju istraživanjem potrošača. Umjesto nastojanja da se potrošači ubijede da kupuju ono što je kompanija proizvela, marketinški orjentisane kompanije su se opredijelile za proizvodnju onih proizvoda, za koje su prethodno kroz istraživanje utvrdili da potrošači ”žele”. ”Potrebe i želje” potrošača postale su glavni predmet zanimanja kompanija.

Takav pristup u marketingu se naziva marketinška koncepcija.

Ključna pretpostavka na kojoj marketinška koncepcija počiva je utvrđivanje ’’potreba i želja’’ ciljnih tržišta, te nuđenje više zadovoljavajućih rješenja od konkurencije. Dakle, treba proizvoditi ono što je moguće prodati, a ne činiti napore da se proda ono što je proizvedeno. Upravo na toj osnovi počiva savremeni marketing koji se fokusira na ’’potrebe kupca’’, za razliku od prodajne koncepcije koja je orjentisana na potrebe prodavca.

Marketing nije oglašavanje

Kada se govori o marketingu, obično se misli na organizovano obavljanje prodajnih funkcija. To je i dalje prodaja. I dalje počinje sa “našim proizvodima“. I dalje se traga za “našim tržištem“.

(mojadigitalnaakademija.com)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.